top of page

Sve ponude su aktuelne u trenutku objave posta.

I to su samo naši primeri za putovanja. Objavljene ponude su vezane za konkretne datume i uslove i shodno tome imaju veoma  pristupačne cene.

Sve objavljene ponude se mogu korigovati i izraditi shodno uslovima i željama naših putnika.

Sve što je potrebno jeste kreirati upit za izradu putovanja.

Ponude predstavljaju najbolju kombinaciju jeftinih avio karata i smeštaja na tržištu u datom trenutku. Svaka ponuda obuhvata povratne avio karte, smeštaj i sve takse, kao i našu asistenciju.

Sa putnicima delimo naša iskustva, stečena prilikom posete destinaciji. Na raspolaganju smo svim backpackerima za svaku nedoumicu, savet kao i  sve neophodne informacije.

Aktuelne ponude na našoj stranici:

bottom of page